Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2017-10-19

Nowy nabór wniosków w ramach poddziałania 8.2.3 Wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 20 listopada 2017 r. otwiera nabór wniosków w konkursie konkurs  RPSL.08.02.03-IP.02-24-045/17 .

2017-10-18

Wybrano wnioski do dofinansowania z działania 3.2 Innowacje w MŚP

17 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16

2017-10-13

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

4 października 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17.Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 5 208 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 699 248 014,87 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś