Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2017-12-08

Aktualizacja listy ocenionych projektów w ramach konkursu z Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 – Subregion Południowy  w zakresie...

2017-12-08

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie z działania poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT

5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16.

2017-12-07

Zmiana w regulaminach konkursów z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Informujemy, że ze względu na błąd techniczny uległy zmianie regulaminy konkursów nr: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17 , RPSL.11.01.04-IZ.01-24-215/17 oraz RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17 .Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2014-2020: 1 765 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 5 737 862 704,47 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś