Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2017-09-22

Przerwa techniczna w dostępie do usługi BIR1 (REGON)

W dniach 26-27 września 2017 br. dostęp do usługi BIR1 (Bazy Internetowej REGON) będzie utrudniony ze względu na prace modernizacyjne.

2017-09-21

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinasowania w ramach konkursu z działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

19 września 2017 r. zaktualizowaliśmy listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania z naboru nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 .

2017-09-21

Harmonogram składania wniosków o płatność w LSI 2014 - Instrukcja dla Beneficjentów EFS

Informujemy, że od 22 września 2017 roku harmonogramy składania wniosków o płatność dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego należy składać wyłącznie w formie...Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 5 208 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 699 248 014,87 zł

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś