Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2018-08-13

Lista zlożonych wniosków w ramach konkursu z poddzialania 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia listę wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.09.01.03-IZ.01-24-250/18 .

2018-08-10

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze z poddziałania 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy

Prezentujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17 .

2018-08-10

Skrócone godziny pracy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Częstochowie

Skrócone godziny pracy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Częstochowie w dniu 10 sierpnia 2018r.Sukcesy projektów

RPO WSL 2014-2020: 2 624 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 7 664 760 737,80 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś