Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości


Wybrano projekt do dofinansowania z działania 1.3 Profesjonalizacja IOB

25 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17 .


Wybrano projekty do realizacji z działania 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej

25 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr  RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16  


Aktualizacja list wniosków złożonych w konkursie w ramach działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej

17 lipca 2017 r. zostały zaktualizowane listy wniosków poddanych ocenie formalnej z podziałem na subregiony po procedurze odwoławczej w ramach konkursu RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 .Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 5 209 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 700 132 471,00 zł

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś