Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości


Nowe nabory ogłoszone w ramach Programu

Od 28 maja 2017 r. można składać wnioski w konkursach z poddziałań 10.3.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz 5.1.1. i 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa.


Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 7.4.2 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

25 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16


Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałanie: 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Południowego

25 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-089/1 6Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 0 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 0,00 zł

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś