Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości


Aktualizacja list wniosków złożonych w konkursie w ramach działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej

17 lipca 2017 r. zostały zaktualizowane listy wniosków poddanych ocenie formalnej z podziałem na subregiony po procedurze odwoławczej w ramach konkursu RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 .


Rozpoczęliśmy ocenę wniosków złożonych w konkursie w ramach działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Rozpoczęła się ocena wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17.


Ocena merytoryczna po procedurze odwoławczej z poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu od wyniku oceny merytorycznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach publikuje listę wniosków przekazanych do ponownej oceny merytorycznej w ramach...Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 5 209 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 700 406 985,53 zł

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś